sos-odlingsforeningar.se

Om nätverket

 

 

Vad är då SoS?

 

SoS står för Söder om Söder och är ett nätverk bestående av 14 odlingslottsföreningar med cirka 1100 medlemmar i södra Stockholm. Det senaste tillskottet är Årstaliden som kom med i januari 2015.

 

Nätverket bildades hösten 2011 efter en idé av Kari Larsen och Britta Gussander.

 

Vårt syfte är att stötta varandra med gemensamma studier, föreläsningar, miljötänkande, studieresor samt utbyte av förenings- och styrelsekunskap.

 

Vi samarbetar med Studiefrämjandet. Hittills har vi haft flera trevliga och välbesökta möten samt anordnat föreläsningar med fantastiska föreläsare.

Se under Föreläsningar och aktiviteter .

 

Ekonomi

 

Föreläsningarna har varit i Söderledskyrkan fram tom hösten 2013. Från våren 2014 har vi haft dem i Ekobyn i Björkhagen. 

 

Föreläsningarna är gratis för medlemmar och 100:- för utomstående i mån av plats.

Tidigare gav FSSK  bidrag till föreläsningar via medlemsföreningarn i SoS. Numera bidrar Koloniträdgårdsförbundet direkt.

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Om det gäller speciella frågor så mejla till kontqktpersonerna direkt. Vi svarar så fort vi kan.


Om du vill nå ut till alla de som är aktiva i SoS så kan du mejla på.


info@sos-odlingsforeningar.seOm du vill nå:


Kari Larsen:

kari.m.l@telia.com

0733-90 25 42


Britta Gussander:

info@odlargladje.com

070-173 47 82


Kjell Ekling:

kjell.eklind@studieframjandet.se


Webmaster Kari Larsen:

webmaster@sos-odlingsforeningar.se

Nätverket för odlingsföreningar söder och sydost om Söder - SoS-nätverket © 2012